Tanker om bruskvæv 


I et meget spændende referat fra en brusk konference skriver Allan Buhl i dansk sportsmedicin om et møde i Göteborg. Jeg vil gerne knytte nogle overvejelser til problemerne omkring brusktransplantation/regeneration af bruskflader.

Hyalin brusk består af noget grundsubstans, nogle brusk celler og så nogle kollagene fibre. Det er disse sidste, jeg ønsker at kaste lidt opmærksomhed på.

Disse kollagene fibre går ned i connection med de kollagene væv i det subchondrale knoglevæv. På overfladen af brusken lægger disse fibre sig vævene ind i hinanden i bestemte retninger afhængige af tryk og trækkræfterne på det aktuelle bruskområde. Denne fletmåtte af kollagene fibre er meget stærk overfor de normale kræfter, der påvirker overfladen (figur A). Kommer der derimod kræfter med en anden retning, opstår det samme, som når vi vrider en karklud. Fibrene går gradvist istykker. Det kan f.eks. ske såfremt ledbåndsapparatet svækkes. Der kommer så slør i leddet, og derved ændrede tryk og trækkræfter.
Hvis disse fibre går istykker så dybt, at man kommer ned til den mod overfladen vinkelrette del af fibrene, har man et blivende hul i bruskens overflade. (figur B)

Jeg har med sympati set på de mange succesfyldte modeller for bruskcelleopformering. Men jeg har til dato ikke set, at disse cellehobe, reimplanterede på en femurcondyl f.eks., danner kollagene fibre, der lægger sig langs overfladen, endsige får kontakt med kolagene fibre nede i det subchondrale knoglevæv.

Jeg er bange for, at før vi får rettet blikket mod disse kollagene fibre og deres betydning samt en løsning på det antydede problem, så længe vil al bruskcelletransplantation kun løse et problem temporært.
Normalbrusk hvor fibrene dækker brusken

Bruskdefekt hvor de kollagene fibre stritter lige op og vil blive høvlet af som en barbermaskine fjerner skæg. Derved vil defekten gradvist vokse.  

1 er knoglevæv med de kolagene fibres connection ned i knoglevævet  
2 er bruskvævet  
3 er de kollagene fibre

Referencer

 

R. Teshima, T. Otsuka, N. Takasu, N. Yamagata, K. Yamamoto. 1995. Structure of the most superficial layer of articulær cartilage., J Bone Joint Surg [Br] ;77-B: 460-4.