Fodens ortopædiske sygdomme - resumé


19. Unguis incarnatus - nedgroet storetånegl
Kapitlet omtaler kort princippet med oparation, når konservativ
behandling ikke hjælper.