Fodens ortopædiske sygdomme - resumé


18. Traumatologi
Kapitlet omtaler nogle almindelige knogle- og ledbåndsskader omkring og i foden.

Fraktura metatars 2


Fraktura MP hallucis


Rød ring inden for hvilken fraktura calcanei betegnes intra artikulær, og hvor langtidsprognosen derfor er dårlig


Fraktura collum tali,med afbrydelse af blodforsyning til corpus tali