Fodens ortopædiske sygdomme - resumé


16. Venesygdomme
Kapitlet omhandler varicer og trombophebitis, deres opståen og behandlingsmuligheder.


skitse af akut trombo phlebitis


skitse af kronisk trombophlebitis


skitse af varice udvikling