Fodens ortopædiske sygdomme - resumé


13. Synoviter
Kapitlet omtaler de forskellige typer slimhindeirritationer.