Fodens ortopædiske sygdomme - resumé


12. Artritis urica – Podagra
Kapitlet omtaler sygdommen, at den overdiagnosticeres og behandling af tilstanden.

Myten
myten er, at man får podagra af at drikke portvin.
Virkeligheden er, at podagra i England tidligere sås hyppigere hos de rige, der havde råd til at drikke portvin, medens det sås sjældnere hos de fattige, der ikke havde råd til at drikke portvin.
Man glemte blot at analysere den øvrige fødeindtagelse.
De rige spiste kød og andre purin rige fødemidler, medens de fattige spiste plantekulhydrater og andre purin fattige fødemidler. Derfor fik de rige hyppigere podagra end de fattige!