Fodens ortopædiske sygdomme - resumé


9. Apophysitis Calcanei
Kapitlet omtaler hælsmerter til børn på grund af problemer i Hælbenets vækstzone. Behandlingsindlæggets princip og udseende omtales og vises i skitse og foto. Succesen er tæt på 100%.


Apophysitis Calcanei indlæg


Princip for aflastning af Apophysitis Calcanei