Fodens ortopædiske sygdomme - resumé


8. Pes planus transversus
Kapitlet omtaler forfodsfald, som i alt væsentligt er en konsekvens af hammertå dannelse. Derudover omtales undersøgelses- og behandlingsmetoder.


Foot pressure kurve.

Det er vigtigt at vide, hvad det er man kan og ikke-kan aflæse af en sådan kurve.
Desværre sælges disse apparater til mange uden at den nødvendige vejledning i tolkning følger med, og så betaler borgeren får noget andet end de har behov for.