Fodens ortopædiske sygdomme - resumé


8. Forfodsplatfod – (pes planus transversus) - en behandlingskrævende lidelse.

Forfodsplatfod er en tilstand der optræder når tæerne under gang står i hammertåstilling. Derved fjernes trædepuderne under mellemfodsknoglerne. De synker så ned på bøjesenen og videre trykker ned på hud, uden beskyttelsen fra trædepuderne.
Derved opstår der hudfortykkelser og smerter.
Behandlingen består i at få løftet de pågældende knogleledhoveder fri af underlaget. Det kan lettest gøres ved at løfte de omgivende knoglehoveder op og der ved følger de smerteudløsende knoglehoveder med op og fri af underlaget. Det medføre straks smertefrihed.