Fodens ortopædiske sygdomme - resumé


7. Digitus Malleus
Kapitlet omtaler hammertåens inddeling i mobil og rigid samt behandlingsmuligheder for de 2 typer.


kraftretningerne ved normal tåstilling


kraftretningerne ved hammertåstilling


Sommerfugleindlæg


sommerfugleindlæggets funktion ved nedsynkning af capituli 2 & 3