Fodens ortopædiske sygdomme - resumé


3. Pes planus valgus
Kapitlet omhandler platfod, inddeling, undersøgelse og behandling.

Inddeling
Mobil platfods årsager kan være følgende:
A. Insufficiens af musculus tibialis posterior
B. Kort Achillessene.
C. Rheumatoid artritis.
D. Slap parese.
E. Sjældne tilstande med bindevævslidelser

Rigide platfods årsager kan være følgende:
G. Fibrøs rigiditet (forsømt mobil platfod)
H. Coalitio

barnefødder på standard indlæg og sustentaculum indlæg
standard indlæg & sustentaculum indlæg
princip i standard indlæg - Calcaneus vælter
princip i sustentaculum indlæg Calcaneus står lodret
coalitio calcaneo-naviculare hos en udvokset person

Ledbevægelighed
Den undersøges ved at tage foden op i hånden og holde knæet strakt, for at eftergøre den stående stilling så nært som muligt.
Højre hånd skal fatte om højre hælregion og venstre om venstre hælregion. Bedst er det om undersøgeren yderligere holder tomlen op langs forsiden af mediale malleol og samtidig med tomlens MP-led støtter mod os naviculare. Den anden hånd fatter om forfoden i let plantart flekteret ankelstilling. Forfoden føres i let adduktion og supination. I denne stilling føres foden dorsalt i ankelleddet.
To forhold skal man iagtage ved denne manøvre.
1: kan forfoden let føres i adduktion, eller giver det et lille spring ved naviculare-cuneiforme-metatarsal leddene?
2: Kan foden dorsalbøjes 15 grader?
Hvis der ved 1 findes et spring, foreligger oftest en følgetilstand til achillessene forkortning. Man skal da teste for ved hvilken flektions grad i anklen, adduktionen laves uden spring, da det viser den hælforhøjelse, det er nødvendigt at udstyre fodtøjet med, hvis korrektion skal have udsigt til at lykkes.
Hvis det ved 2 findes, at foden ikke kan dorsalbøjes 15 grader, men at der heller ikke er noget spring, er prognosen betydeligt bedre ved simpel hælforhøjelse og evt. indlæg.
Derefter skal man undersøge bevægeligheden i subtalare led og i leddene i mellemfoden. Er en eller flere af disse bevægelser nedsat/ophævet, er der tale om en grad af rigiditet.