Fodens ortopædiske sygdomme - resumé


2. Almene ortopædiske behandlingsprinciper
Kapitlet omtaler de forskellige konservative og operative principper.

Konservative metoder
1. Aflastende behandling.
2. Støttende behandling.
3. Korrigerende behandling.
4. Fysikalsk behandling.
5. Medikamentel behandling.

Operativ behandling
1. Knogleoperationer
2. Ledoperationer
3. Seneoperationer
4. Nerveoperationer