Fodens ortopædiske sygdomme - resumé


1. Undersøgelse af foden.
Kapitlet omhandler de 10 bud man bør have in menté ved undersøgelse af en ny patients fod. De enkelte dele indgår med forskellig vigtighed i forskellige situationer.
De 10 bud er

1. Patientens egne oplysninger. (anamnesen)
2. Inspektion.
3. Palpation.
4. Perifere kredsløbsforhold.
5. Ledbevægelighed.
6. Muskelkraft.
7. Foden under belastning.
8. Gangmønsteret.
9. Fodtøjets udseende.
10. Røntgen af foden, såfremt dette kan tilvejebringes med kvalificeret assistance.