I Skåne med Historisk Samfund for Høje-Taastrup.

Kristi himmelfartsdag var vi i Skåne med Historisk Samfund. Guide var Søllerøds museums direktør N.P. Stilling.

Bäresjö kirke
Først var vi i Bäresjö kirke. Der var nogle fantastiske flotte kalkmalerier, med gamle farver, som stadig var meget velbevarede.

Ales Stenar
Derefter kørte vi til Ales Stenar ved Kåseberga. Det er en sten skibssætning fra omkring 500 tallet. N.P. Stilling fortalte om de samtidige skibssætningen i andre steder af det gamle Danmark (bl.a. Lejre).

Ales stenar er en af de største skibssætninger i norden. Den omtalte jeg ved den arkæologisk forening Tværpilens møde 19.4. i medborgerhuset.

Glimmingehus
Derefter kørte vi til Glimmingehus. En stor borg fra den tidligere dansker tid, bygget omkring år 1500. Det er et af de bedst bevarede borganlæg fra dengang.

Järrestad
Vi kørte så til helleristningerne ved Järrestad. Her var mange figurer, blandt andet danserinden
og flere med vikingskibe. Også fodaftryk sås.


Kivik graven
Det sidste sted var Kivik kongegraven. Den er 75 m i diameter og ca. 3-4 m høj bygget af sten på 20-50 cm i diameter. Det menes at den har været dobbelt så høj, men på et tidspunkt blev graven anvendt som stenleverandør. Inde i graven står nogle sten med helleristninger, der viser om det liv, man levede dengang for 3ooo år siden i bronze alderen.
Da vi kom, kunne vi ikke umiddelbart komme ind i gravkammeret, så jeg gik en tur rundt om graven. Herved opdagede jeg en stor sten, som stod tæt ved vejen.
Ud fra solen stilling og et ur mente jeg, at stenen stod i nordvest.
Jeg besluttede at tage derover senere og tage et kompas med.
d. 18.06.2005 var vejret fint, og vi besluttede at køre derover og måle op.
Vi fandt da følgende:
A: Stenen står præcist i nord ud for det højeste punkt på graven.
B: Gangens perifere ende vender direkte mod øst.

C: Gangen drejer 90 når man går hen til indgangen til gravkammeret.

D: Går man ind i kammeret, går man mod nord.
E: Kunne man gå videre, ville man støde ind i stenen ved vejen.

F: Solen gik ned i nordvestlig retning i forhold til retningen til stenen.

Jeg har ikke kunnet finde nogen tidligere beskrivelse af dette kompas-agtige forhold omkring Kivik graven.
Det synes, som gravkammeret ikke ligger i centrum af graven, men der mangler for mig en opmåling af dette forhold.
Jeg kunne tænke mig at opfordre andre medlemmer i HISTORISK SAMFUND eller i arkæologiforeningen TVÆRPILEN til at være med til at foretage de relevante opmålinger.
jens v. bruun
engstien 12, 2630 Taastrup