Tanker efter forårstur med Historisk Samfund i Tåstrup

 

Forårsturen gik til Esrum kloster og Æbelholdt klosterruin. På Esrum fortaltes i en lille udstilling om lægetiden i middelalderen. Specielt hæftede jeg mig ved en passage i teksterne, der sagde, at det var forbudt for munkene at foretage indgreb på andre mennesker, såfremt der derved fremkom blødning.

Det vil i praksis sige, at man ikke måtte operere. Det har sikkert været noget, der har været gældende langt tilbage i den kristne tidsepoke.

Denne holdning har tilsyneladende ikke været fulgt slavisk, idet man på Æbelholdt klosterkirkegård har fundet kranier, som har huller, der tyder på, at man har åbnet kraniet for at udtømme blod.

Det drejer sig om mennesker, der levede i middelalderen

(ca. år 1000-1536).

Man kan dog nok sætte spørgsmålstegn ved nogle af konklusionerne.

Men mere forunderligt står disse forbud i det lys, at jeg ved en rejse i Ægypten i januar 2000 fandt tavler i KOM OMBO templet, der viste at man på Kristus fødselstid i Ægypten kunne og faktisk opererede for forskellige lidelser.

Kristendommen har således hindret den videre fremgang i lægeverdenen i vel 1500 år.

Nye fremskridt og genopdagelser skred da også kun langsomt frem i de følgende år.

Noget af det vi så på Æbelholdt klosterruin bar præg af, at den tidligere prof. Møller-Christensens minde har man ikke villet pille ved. Således står der stadig, at mange af knoglerne er fundet ved mennesker med tandfokus, hvilket på nudansk betyder, at de havde huller i tænderne. Møller-Christensen havde den opfattelse at megen reumatisme stammede fra disse huller.

Det er der dog med vor nuværende viden stillet spørgsmål ved rigtigheden af.