Vor akvarieplanters vækst.

 

 

Inden man køber en akvarieplante, skal man gøre sig klart, hvor stort et akvarium man har. Det er en dårlig idé at købe en udvokset anazonsværdplante til et akvarium på 40-50 liter.  Den vil fylde for meget og ofte "gå ned".  Jeg vil derfor give følgende råd:

1.             Vid hvilken plante du får tilbudt og hvor stor den kan blive!  Er det en forgrunds-, mellem- eller baggrundsplante.

2.             Køb planterne som små evt. som skud, så deres vækst kan få lov at tilpasse sig akvariets størrelse.

Når vi har fået anskaffet en plante i en nylagt bund, vil rødderne i begyndelsen ikke kunne finde "føde", hvorfor rødderne vil vokse mere livligt.  Dette kan med fordel stimuleres ved at tage det yderste af rødderne væk.  Man kan opleve at planter, der har vokset længe samme sted, pludselig begynder at "gå ned".  Tag planten op.  Hvis rodtrævlerne sidder langt nede på en i øvrigt bar rod, er dette årsagen.  Tag roden af 2-4 mm fra bladene, uden at beskadige disse, og sæt planten ned igen.  Den vil så begynde at vokse.

Vi kan øge mulighederne for plantens vækst ved at sørge for, at rødderne forholdsvis let får tilført næringsstoffer.  Da rødderne ikke kan bevæge sig rundt, kan vi sørge for, at næringen bevæger sig rundt til rødderne.  Til dette kan vi bruge malajsneglen.  Med sin roden rundt i bundlaget sørger den for frisk nærings- og vandtilførsel til rødderne.

Man skal ved plantningen sørge for, at der gives de bedst mulige betingelser for, at planten kan vokse og få tilstrækkeligt lys.  Dette skal kombineres med interiør anlæggelse. 

Man må her prøve at huske på at gøre brug af lysets brydning gennem glas og vand, se tegning.

Ved plantning skal man sætte de største planter bagest.  Endvidere plante de små forgrundsplanter i grupper på ca. 6-10 planter.  Placering af rødder og sten skal der også tages hensyn til, på grund af skyggedannelse. Det kan kvæle alle sommerplanter og forgrundsplanter..

Hvilke krav stiller vore planter for at give en god vækst.

1.         Der skal være så megen fri plads rundt om som muligt.

2.         Der skal være så meget lys som muligt af rigtig kvalitet i 12-14 timer daglig året rundt.

3.         Lyset skal falde så lodret som muligt ned i akvariet med så lidt vand og glasmodstand som muligt.

4.         Vandet skal strømme rundt og indeholde så. meget næringsstof, at der er nok til bedst mulig vækst uden at give forurening og algevækst.

5.         Et bundlag som rødderne kan finde næring i.

6.         En fiskebestand der er tilpasset plantemængden.

 

Kommentar hertil:

ad 1.    Dette princip kan komme i konflikt med interiør opbygning og et kompromis må derfor blive resultatet.

ad 2.    Ved brug af lysrør kan det siges som tommelfingerregel, at et rør i akvariets fulde længde for hver 10-15 cm fra forrude til bagrude.

Men det er ikke ligegyldigt, hvilket rør vi bruger.  Planterne har brug for den røde og blå del af lyset, og er ufølsom overfor den resterende del af lyset.

Af de almindelige lysrør vil jeg anbefale nr. 82 og 33.

De blå dele af lyset giver en lille, men kraftig vækst, medens den røde del giver en

høj, tynd vækst.  Ved kombination fås en høj kraftig vækst. 

ad 3.     Det lys der falder lodret ned i vandet, vil gå ubrudt igennem. Den røde del af lyset vil absorberes hurtigt. Derfor bliver overfladevandet varmt.  Den blå del går videre, derfor er alle havdybder blå. Når lyset falder skråt ned på en overflade, vil noget tilbagekastes og gå bort fra vandet.  Resten vil blive sendt ned i mere lodrette stråler. Når den skrå vinkel bliver stor, vil alt lys tilbagekastes (reflekteres) og intet vil komme ned.  Derfor er de øverste overfladelag, som er længst væk fra lyskilden, de mørkeste i akvariet.

ad 4:    Dette kan gøres ved at have varmelegeme eller luftpumpe på.  Det sidste kan især være vigtigt om natten for at undgå ilt svind i vandet.

ad 5:    Det er forklaret ovenfor.

ad 6:    For mange fisk giver for rigelig en næringsdannelse og kræver hurtigt og kraftigt voksende planter. Ellers kommer der alger og anden akvarieforurening. For få fisk giver en mindre næringsdannelse, men er at foretrække frem for for meget "næringsdannelser".

 

resumé:       Vor akvarieplantevækst vil afhænge af:

1.             Godt bundlag med malajsnegle.

2.             God vokseplads.

3.             Rigeligt lys, gerne Sollys.

4.             Et passende antal fisk.

5.             Temperatur på 24-28 grader C.