Finneråd

 

Blandt de fiskesygdomme, der hærger i vore akvarier er finneråd. Denne fiskesygdom forårsages af bakterier og er derfor relativ let tilgængelig for behandling.

Man kan bruge antibiotika. De fleste erfaringer er gjort med tetracyclin-derivater (intet at gøre med Tetra-werke i Tyskland, men et navn afledt af den kemiske formel). Erfaringer er endvidere gjort med præparatet Rodalon, der er en kvarternær ammonium-forbindelse.

Princippet i de to behandlinger er for tetracyclin, at disse præparater hæmmer proteindannelsen i bakterierne, så de ikke kan vokse og formere sig.  For Rodalons vedkommende er virkning på linje med sæbe.  Det drejer sig om en giftvirkning, kombineret med en ødelæggelse af bakteriecellevæggen.

 

Ingen af præparattyperne ødelægger planterne, men påvirkes af partikler i vandet.  Disse kan nedsætte stoffernes frie koncentration i vandet.  Det er koncentrationen af frit stof, der er afgørende.

 

Tetracyclin er et relativt ugiftigt stof, således at forstå, at afstanden mellem effektiv dosis og giftdosis er meget stor.  Dette er desværre ikke tilfældet for RodaIons vedkommende. Her er afstanden mellem den mængde, der helbreder fiskene, og den større mængde, der også slår fiskene ihjel, lille. Det er derfor nødvendigt at være meget omhyggelig med dosering, hvis man vil bruge Rodalon.

Finneråd viser sig ved, at finner og hale, klapper sammen, fiskene afmagrer, og i skråt indfaldende lys ses flager af i reglen lysere områder på siden af fiskene.

Dosering: Tetracydin er receptpligtig, hvilket vil begrænse, hvem der kan få det.  Der bør gives 20 mg/I akvarievand (J.M.M.) og gentages hver eller hver anden dag.

Rodalon skal doseres nøjagtigt. 

En gammel formel er 1 ml Rodalon i 1 liter vand. 

Heraf 5 ml pr. liter vand i akvariet. 

Dette svarer til at man kommer ½ ml Rodalon pr. 100 liter akvarievand.

 

Ref.:    Akvariet i focus, J.M.M.