Biologisk kredsløb i akvariet

 

Arne Schiøtz, den tidligere direktør i Danmarks Akvarium lave på et tidspunkt nogle små akvarier med planter og en fisk i. Meningen var at se om akvarierne kunne fungere uden at man tilførte andet end lys til akvarierne. På den måde ville han efterligne naturen. Der kom således ingen foder til fiskene.

Det er en pseudo-natur problem undersøgelse, idet vi jo i naturen har fisk, der er planteædere og kødædere, og de er en del af det biologiske kredsløb.

Forsøget lykkedes ved at udvælge fisk, der var plankton- og algeædere.

Planterne groede også om end med ringe hastighed, idet der kun kom kultveilte fra fisken.

Systemet var lukket helt af, og på den måde bliver det snævert.

 

Egne oplevelser.

I mine egne akvarier har jeg lagt det lidt anderledes til rette. Jeg skal tilføre systemet foder hver dag samt lys.

Derudover ikke yderligere tilførsel, bortset fra den varme om vinteren akvariet tager fra stuen.

Akvariet er på 500 liter (130x55x70 cm).

I årenes løb har der været mange forskellige fisk, men oftest er det guramier, da jeg opfatter dem som et mellemstadie for vandlevende dyr og landlevende dyr. 

Det er på grund af deres luftskifte, som jeg skrev om i en tidligere mødeindkaldelse.

Fisk skal have ilt ligesom andre dyr. Den ilt kan de få fra overfladen eller fra planternes fotosyntese. Det er den kemiske proces i planter, der omdanner kultveilte og vand til plantestof og ilt. For at lave denne omdannelse kræves energi, og den får planternes fra lyset.

Planterne har brug for kultveilte til denne kemiske proces, og den får de så fra fiskenes stofskifte.

Ud over kultveilte har planterne brug for svovl, fosfat og kvælstof. Disse stoffer får planterne via rødderne i bundlaget. Dernede dannes disse stoffer af bakterier fra nedfalden foder, og fiskenes afføring og urinstoffer.

Snegle er ofte et mellemled i denne proces, og de, der har snegle, kender effekten på planters voksehastighed, om man har snegle eller ej.

Jeg har i det store akvarium med 70 cm fra forrude til bagrude 6 lysstofrør farve 82. De tændes om morgenen (kl. 7) og slukkes igen om aftenen (kl. 22)

Planterne er Vallisneria, amazon sværdplanter og nogle cryptocoryner.

De vokser alle pænt kraftigt, som man ser ved, at jeg jævnligt har planter med til auktion.

 

Jeg har et lille 15 liters akvarium. I det er der p.t. ingen fisk, men kun planter. Lader jeg det blot stå i vindueskarmen uden at gøre noget ved det, står planterne i stampe. Der er snegle i akvariet, og dem fodre jeg så. Jeg tilfører derfor de stoffer, der skal ned til rødderne. Kultveilten tilføres vandet fra og på den måde er der lidt plantevækst.

 

Ude i naturen

Derude er der som omtalt mange andre faktorer, blandt andet at fiskene æder hinanden, og der er også planteædere. Derfor kan vi kun tilnærme os virkeligheden, men aldrig helt nå den, hvad dir. Arne Schiøtz også vidste. Men det er nu alligevel sjovt at studere de forskellige effekter, der indtræder, når man fjerner eller tilfører dele af de naturlige forhold fra enten dyreriget eller planteriget.