Retropatellar brusk lęsion som langtidskonsekvens af lateral release for lateralt patella hyperpressions syndrom.


 

english version

Formål:

At kaste lys på et problem, der hidtil ikke har været fremdraget i den videnskabelige debat om behandlingen af lateral patella hyperpressions syndrom med lateral release.

Materiale og metode:

I klinikken er der i årene 1980-1996 lavet ca. 200 lateral release operationer for lateral hyperpressionssyndrom. Resultaterne af de første 80 er tidligere offentligtgjort (x). De fleste operationer blev lavet i 80erne.

I de sidste 10 år er 8 patienter kommet igen flere år (3-8 år) efter de blev opereret.

De led af knæsmerter, som ikke mindede om lateral hyperpressions syndrom, men mere som almindelig brusk læsions tilfælde.

De blev alle tilbudt fornyet diagnostisk artroskopi, for at se, hvordan tilstanden var i knæet.

Der blev optaget video af alle skopier. I 4 tilfælde var de muligt at sammenligne denne med video fra artroskopien fra før lateral release operationen.

Resten blev relateret til journalerne alene.

I ingen af tilfældene var der før lateral release operationen læsion af brusken på bagsiden af patella. (patienter med sådanne læsioner er slet ikke tilbudt lateral release i klinikken).

Resultat:

Alle 8 havde mindst grad 2 (Oogilvis-Harris klassifikation) læsion af brusken i den infero-mediale del af patella. Der var tilsvarende synovit i området.

Diskussion:

Destruktion af brusken på bagsiden af patella observere alle artroskoperende ortopæder.

Det, der er påfaldende ved disse patienter, er de ret hurtigt udviklede læsioner af så svær grad.

En mulig mekanismen kan være de ændrede trykforhold på medialsiden, hvor brusk der hidtil næsten ikke har været med i tryk overføringen fra patella til femur, nu pludselig skal varetage et betydeligt større tryk. Det har brusken så ikke kunnet klare og de horizontale kollagene fibre (artiklen om dette) er blevet ødelagt.

Nu er 8/200 ikke mange, men det er i materialet kun dem der er genhenvist til klinikken. Der vides derfor intet om patienter der kan være gået/henvist til anden ortopædkirurgisk service.

Problemet synes imidlertid at være der. Den ”sande” størrelse er nok ukendt, men burde nok evalueres, og så sammenholdes med de mange gode resultater, der er af indgrebet.

Resumé:

Ved reartroskopi hos nogle få patienter, der flere år tidligere er opereret for lateralt patella hyperpression med lateral release, er set 8 tilfælde med bruskdestruktion mindst grad 2. Det bør evalueres nøjere hvor mange % der får denne tilstand og sammenholde det med de mange gode resultater af indgrebet.