Den meniskeale forhornssynovit er tegn på en acl-læsion


english version

Synovit ved den centripetale del af forhornet på mediale menisk er et velkendt fænomen, som ses ved en stor del af knæ-artroskopierne.

Fænomenet ses fra en ganske let synovial bræmme langs den centripetale del af menisken til at fylde hele forhornets bredde. Synovialovervækst ved mediale menisks forhorn ses ved alle totale og større partielle acl rupturer.

Formålet med arbejdet er at se, om der er sammenhæng mellem synovialovervækst ved forhornet på mediale menisk og acl ruptur.

Metode og materiale:

I tidsrummet 1.1.98 til 31.12.98 blev alle artroskopier registrerede med henblik på, om der ved skopien fandtes enten acl-læsion alene, acl læsion i kombination med synovialovervækst, eller synovialovervækst uden tilhørende acl læsion.

Der blev artroskoperet 561 knæ.

Pt. blev artroskoperet via en infero-lateral adgang med Storz 30 grader optik lejlighedsvis suppleret med en 70 grader optik. Anæstesi bestod i ca. 12ml. lidocain som infiltrationsanæstesi ved indstikstedet.

Acl vurderedes med lachmann test medens acl direkte observeredes. Evt. løshed blev registreret. At bruge krog til at vurdere om, der er en acl-læsion viste sig at medfører oversete læsioner.

Forhornet blev derefter skoperet, og hvis der fandtes tegn på synovialovervækst ved forhornet, blev det ligeledes registreret.
11 knæ havde acl læsion uden synbar synovial overvækst, 202 havde kombineret acl læsion og synoviallæsion og 8 havde synovialovervækst uden synbar acl læsion.

Diskusion:

Ebstrup & Bojsen-Møller beskriver femur-tibias gensidige placering ved henholdsvis ind- og udadrotation i forhold til hinanden. Endvidere beskrives den øgede stress, der vil forekomme på acl ved henholdsvis varus/valgus stress påvirkninger. Bojsen-Møller beskriver i idrætsmedicin feb. 2000 hyperboloidens akseforskydninger i disse tilfælde.

Indadrotation og valgus giver så stort stress,at der opstår en acl ruptur i en eller anden grad. Tilsvarende stress for udadrotation og varus kan give en grad af acl ruptur.

Der sker imidlertid 2 andre forhold ved rotationen under fart.
For det første vil tibia og femur trækkes nærmere hinanden alene ved det fysiske fænomen, der ligger i kræfters paralellogram.
For det andet vil rotationen fortsætte udover det tidspunkt rupturen indtræffer. Det vil bevirke, at forhornet vil tvinges ind imellem tibia og femur og sammenpresses med stor kraft.

Det bevirker en traumatisk kvæstelse af meniskens struktur.
Krog er en utilstrækkelig metode til at bedømme et korsbånd på. Man skal lave Lachmann test under samtidig inspektion af korsbåndet.

Denne læsion af menisken vil organismen søge at reparere ved at lade synovialis vokse ind over forhornet i en grad svarende til læsionens omfang.

Det er denne synovialovervækst, der bevirker, at acl-læderede patienter har en extensionsdefekt i de første måneder efter læsionen.