Gipsbehandling af unge med femuro-patellare smerter


Mange unge lider af smerter udløst fra femuro-patellarleddet.
Ved artroskopi hos unge over 15 år finder man oftest blot noget synovit som led i en overanstrengelses tilstand.
Skaffer man disse knæ ro i en periode, især såfremt tilstanden ikke har stået på for længe, kan man få remission af smerterne i længere tid.
Ved et tilfælde kom klinikken ind på at gipse disse unge i 4 uger. Da det var gået godt i en periode for størstedelens vedkommende, besluttede klinikken at følge en gruppe gennem et stykke tid, for at se hvordan det gik.
De unge fik et spørgeskema et år efter gipsfjernelsen med spørgsmål om de var smertefrie eller havde fået smerterne igen.
70% var fortsat smertefrie efter et år, og det finder vi acceptabelt, når man ellers tager de ofte lidt pauvre resultater ved andre behandlinger i betragtning.