Giver en lille palmar incision til operation for carpaltunnel syndrom kort rekonvalecenstid?


Introduktion:

Traditionel incision ved carpaltunnel operation giver hos nogle patienter længerevarende gener palmart ud for carpus, specielt ved brug af værktøj som hammer og spiseredskaber m.m..
Det har så tidligere været foreslået, at lave en lille palmar incision langs linea vita, og så gennemskære lig. transversum carpi. Man skulle så ikke få de nævnte gener i samme omfang.
Metoden har været brugt hidtil i klinikken.

Metode og materiale:

I tidsrummet mmm 1986 til juni 1998 blev der diagnosticeret 78 hænder med carpaltunnelsyndrom. 15 hænder hos 13 pt. blev ikke viderebehandlet i klinikken.
Materialet består således af 63 hænder hos 52 pt.. En pt. med 2 opererede hænder er siden død.
Der er indkommet besvarelse omkring 59 hænder (96%).

De tre opgjorte spørgsmål lød

a: Slap de af med føleforstyrrelserne efter operationen?
b: Hvorlænge havde de gener i hånden fra selve operationsstedet efter operationen?
c: Hvor lang tid efter operationen kunne de genoptage deres arbejde?

Der var endvidere plads til kommentarer fra pt..

Resultat:

15 var symptomfrie efter 1 uge.
12 var symptomfrie mellem 1-2 uger
11 var symptomfrie mellem 2-4 uger
24 tog det mere end 1 måned
14 pt. have stadig gener på opgørelsestidspunktet
7 var reopererede. 3 havde derefter stadig gener.

Der synes ikke at være kortere rekonvalecens ved metoden.
Arbejdets påbegyndelse følger samme mønster.

ved nervekompression.

De 7 ikke-reopererede er blevet fri for de natlige smerter.
Arret efter operationen var kosmetisk betydeligt mere tilfredsstillende ved denne metode.

Konklusion:

Metoden giver ikke en synbar kortere rekonvalecenstid, men bedre kosmetisk resultat.