Lateral release for patello-femoral hyperpression


Formål:
At evaluere om lateral release er et rimeligt behandlingstilbud til patienter med patello-femorale symptomer på lateral-sporende patella.
Materiale og Metode:
80 patienter med patello-femorale smerter, fik tilbudt lateral release for at se om operationen kunne fjerne deres smerter. De fik at vide at litt. angav succesgrader på 80%. Patienterne fik tilsendt et spørgeskema et år efter operationen.
De, der ikke svarede primært fik rykkere, så alle spørgeskemaer blev besvaret.
Resultat:
32 patienter var blevet symptomfrie et år efter operationen.
30 patienter havde bedring, men stadig visse gener.
12 patienter havde uændrde symptomer.
6 patienter havde fået det værre i det forløbende år.
Diskussion:
Metoden gav et positivt resultat på ca. 80%. Det er i overensstemmelse med litt. Af de 11 er 6 senere kommet igen og har fået foretaget artroskopi. To forhold var her slående.
A de patienter med meget lateralt sporende patella, det vil sige at mediale ledflade på patella ikke når ned til femur selv ved 90 grader flexion og
B de patienter, der har bruskopflosning på mediale ledfacet, bliver dårligere af at få foretaget lateral release. Siden denne erkendelse er disse 2 grupper ikke tilbudt lateral release. Det har medført at succesgraden er steget.
Konklusion:
Lateral release er et anvendeligt alternativ i behandlingen af patello-femorale smerter i præoperativt artroskopisk udvalgte tilfælde.