Operatio pro keller seq.


Formål:
At undersøge om patienter med extenderet, valgiserende hallux efter Keller operation, kan bedres ved extensortenotomi og cicatriseløsning.
Materiale og metode:
På fire storetæer hos 3 patienter, der tidligere havde fået foretaget keller artroplastik, var indtrådt en dorsal, valgiseret stilling af de opererede tæer.
Der blev foretaget tenotomi på ext. hallucis longus og proximale del sutureredes til caput metatars 1, for fortsat at kunne medvirke i svingfasen. Der blev lavet cicatriseløsning.
Resultat:
To tæer kom helt ned plantart. Patienterne var fuldt tilfredse hermed.
To tæer kom helt ned plantart, men der var lidt cicatrise gener 4 uger efter oparationen. Patienterne var dog ialt glade for operationen.
Konklusion:
Materialet er lille, men det viser, at det formodentligt er muligt at hjælpe denne ikke helt lille population.