Indlæg til patienter med pes plan transversus efter usuccesfuld Hohmann-Mitchell operation for hallux valgus


Problem:
Efter operation for Hallux valgus ses hos nogle patienter, at caput metatars 1 ikke når ned til jorden i stående stilling. De kommer derfor til at belaste på de 4 laterale capituli. Det fører til en pes planus transversus lignende situation.

Formål:
At se om et indlæg med elevation under caput metatars 1 kan gavne patienterne.

Materiale:
8 fødder med tidligere operation for hallux valgus med osteotomi (Hohmann eller Chevron) indgik i materialet. De fik lavet et indlæg med 6 mm forhøjelse under caput af 1 meta-tars, så caput hvilede på indlægget under hele balastningsfasen (anlægs-,stand- og afviklingsfasen).

Metode:
Alle patienter fik 8 uger efter udleveringen af indlægget, et spørgeskema om dettes effekt på deres gangevne.

Resultat:
Ingen af de 8 havde gener mere fra deres forfødder.

Konklusion:
Hvis caput af første metatars ikke er placeret plantart nok ved osteotomi for hallux valgus, kan tilstanden kompenseres tilfredsstillende ved hjælp af et lille indlæg med ca. 6 mm under caput metatars 1`s trædeflade.