Forfodsgænge ved rigid pes planus transversus
Formål:
At vurdere om forfodsgænge er et rimeligt hjælpemiddel til patienter med rigid pes planus transversus.

Materiale & Metode:
48 patienter med rigid forfodsplatfod fik ordineret forfodsgænge, i tidsrummet 1.7.94 til 30.6.95.

Januar 1996 udsendtes et spørgeskema til patienterne. 12 besvarede skemaet. Besvarelses procenten var derfor for lav til egentlig videnskabelig konklusion. 10 svarede at de var tilfredse. 2 var utilfredse. De 2 utilfredse havde fået lavet gænge under sko med støbte gummisåler.

Jeg har efterhånden erfaret at de der er utilfredse altid har fået lavet gængerne under sko med støbte gummisåler.