Gipsbehandling af unge med femuro-patelare smerter  


english version

Formål:
At undersøge om knægips til teenagere kan fjerne deres patello-femorale smerter.

Materiale og metode:
40 unge der er behandlet med knægips i 4 uger fik et år efter tilsendt et spørge skema om deres symptomer og aktivitets niveau.

Resultat:
28 var symptomfrie og deltog i alle aktiviteter uden begrænsninger. Hos 12 var smerterne recidiveret indenfor dette år og havde en eller anden grad af limitering i deres aktivitetsmønster.

Konklusion:
Gipsbehandling i en måned er en mulig metode med en succesgrad på 70% et år efter behandlingens ophør hos teenagere med patello-femorale smerter.