Et indlæg til behandling af apophysitis calcanei


Problem:
Apophysitis calcanei er en tilstand, der rammer unge oftest drenge. Den hæmmer dem i deres frie udfoldelse. Et indlæg, der aflaster hælballen, vil kunne gøre disse patienter smertefrie.

Formål:
At vurdere effekten af et sådant indlæg.

Materiale:
10 drenge i alderen 10-13 år med smerter ved calcaneus fra achille-senen og skråt nedad-fremad, og med smerter efter kort tids løben rundt, blev udstyret med et indlæg, der aflaster hæl-ballen ud for calcaneus mest jordnære del. De skulle principielt bruge det hele dagen også under sportsudøvelse.

Metode:
De blev alle kontrolleret telefonisk 2 uger fra indlæggets udlevering.
1 år efter fik de alle et spørgeskema tilsendt om deres status.

Resultater:
9 patienter var blevet symptomfrie, og havde fra første dag de fik indlægget udleveret, kunnet gå direkte ud og spille en fodboldkamp færdig, hvad mange af dem ikke havde kunnet gøre gennem mange måne-der. 1 patient havde selv seponeret indlægget og bortsmidt det efter et halvt år og havde fået recidiv. Han fik et nyt og brugte det derefter et år og blev ligeledes symptomfri.

Diskussion:
Apofysitis calcanei har en god langtidsprognose idet alle bliver raske senest når vækstlinierne lukker. Mange af disse børn lider imidlertid i mange måneder af smerter, samt under ikke at kunne deltage i leg på lige fod med deres kammerater. Det konstruerede indlæg kan få de unge ud og lege umiddelbart, og ved brug i et år med indlægget, har vi ikke set recidiv.

Konklusion:
Indlægget er effektivt i behandling af apophysitis calcanei.


Den nye model af indlægget