Whiplash – en fysisk kvæstelses problematik


For nylig kunne man i ugeskrift for læger læse en artikel skrevet af psykologer og psykiatere om, at et væsentligt aspekt i whiplash er af psykologisk karakter.
Forfatterne har næppe læst Lars Uhrenholt´s pH.d. afhandling om whiplash. Samtidig er deres kendskab til forhold i et knæled efter en svær kvæstelse næppe stort.
Desværre har psykologernes artikel allerede fået en læge til at meddele en patient med mangeårige whiplash symptomer, at hendes lidelse af psykologisk karakter, og hun skulle bare komme igang, så ville hendes symptomer forsvinde.
Derfor følgende til orientering.
Man kan se at et af de små led bagtil i rygsøjlen ligner et knæled. Der er brusk og menisk-lignende væv samt ledkapsel. Skitsen viser, hvordan deformeringen i hals rygsøjlen sker i skadeøjeblikket.

Normalt halsledset fra oven
Skadet halsled set fra oven
.


Forandringerne er imidlertid ofte så små og inddrager ikke altid knoglevæv som ses på skitsen. Ser man derefter på mikroskopi billederne, er det som at se på et kvæstet knæled. Det kan man vist ikke lave med et psykologisk trick.
Det nævnes, at CT sscanning ikke giver svar på alle de antydede kvæselser, hvad CT-scanning heller ikke gør ved knælæsioner. Der nævnes, at mikroskopi er det sikreste. Det kan vi så bare ikke gøre, såfremt personen har overlevet ulykken.
Uhrenholt har udledt nogle konklusioner fra sit arbejde.
Mindre end halvdelen var identificerede ved diagnostisk procedure. Observatører tror på, hvad de finder ved billed diagnostiske procedurer. Blødninger kunne aldrig findes ved de anvendte billeddiagnostiske procedurer. Der var en klar korrelation mellem sygdomsbilledet og kvæstelsen. Det menisklignende væv er permanent tilstede i halsryggens led. Sygdoms kvæselser opstår i ledbrusk og bløddelsvæv efter trafik-ulykker. I mine øjne er Lars Uhrenholt´s arbejde det vigtigste, der er lavet for at vise, at Whiplash er en legemelig tilstand og ikke en psykologisk tilstand. Min påstand er, at de sygelige forandringer i rygsøjlens bageste led ved whiplash kan analogiseres med kvæstelsesforholdene i et knæ. Ikke alt kan synliggøres i live med de midler, vi har til rådighed i dag. Så meget des vigtigere er Uhrenholt´s arbejde, og det bør læses af alle speciallæger og advokater, der arbejder med whiplash. Meget gerne også af knækirurger, så kendskabet til pato-mekanismerne kan blive bedre udbredt. Disse legemlige forhold er ikke kendt af ret mange ej heller i Sundhedsstyrelsen eller retslægerådet.
Det betyder så igen, at domstole vil komme til at afgive domsafgørelser i strid med de biologisk faktiske forhold. Var disse kendte af Sundhedsstyrelsen og retslægerådet, ville afgørelserne være helt anderledes og patienterne få deres retmæssige erstatninger. Selve det videnskabelige arbejde kan læses på
http://www.whiplashforskning.dk/articles/PhD-thesis_Uhrenholt_2007.pdf

Praktiserende ortopædkirurg
Jens V. Bruun.
Engstein 12
2630 Taastrup