Video ved -SKOPI !?!


For nylig læste jeg en lille artikel om kvalitet i sundhedssektoren.

Der var også et lille afsnit om -skopier i bred forstand. Artiklen var skrevet af en amerikansk forfatter og var derfor farvet af amerikanernes indstilling til kvalitet.

Et af artiklens pointer var, at man altid ved skopier skulle lave video af det, man så og gjorde.

Begrundelsen er, at man så senere kan ”dokumentere”, hvad der er gjort, og se hvad der evt. ikke er gjort, men som burde være gjort.

Det har ikke været ret brugt i Europa, at lave video.

Igennem en ½ snes år har jeg lavet video i klinikken, og det har haft den fordel, at pt. så kunne komme igen med videoen, såfremt der opstod nye forhold omkring knæet, eller såfremt der senere opstod spørgsmål, de gerne ville have uddybet. De kan så blot medbringe videoen, og så kan problemerne for langt største parten hurtigt afklares uden, at det er nødvendigt med en ny skopi.

For nylig kom en pt. til mig efter at have været skoperet på sygehus af en yngre læge. Der blev beskrevet normale forhold, og testet efter gængse metoder. Knæet blev fundet ”normalt”. Men anamnesen ”lugtede” af menisklæsion. Pt. ville gerne have, at jeg reartroskoperede. Det viste sig da, at pt. havde en medial bucket-Handle læsion i mediale menisk. Den var godt skjult, men når man kender tricks for at få sådanne frem, viste den sig, og pt. fik fjernet det ødelagte menisk og var rask derefter. Havde der været lavet video og havde overlægen set den, ville han sikkert have set læsionen og så og tilbudt reoperation.

Video af skopier vil derfor øge den diagnostiske sikkerhed, som allerede for flere år siden vist herfra klinikken.

Jens V Bruun