Om MBT-sko


V./ Jens V. Bruun & Finn Bojsen-Møller

MBT-skoen (Masai Barefoot Technology) (Fig. 1) er en sko, som en schweizisk ingeniør har designet angiveligt efter studier af det afrikanske masaifolks gang. Karakteristisk er, at sålen er udformet som en gænge med et omdrejningspunkt, der ligger længere tilbage end normalt ved gængesåler. Sålen består af et 2 cm tykt, blødt skummateriale med lukkede luftceller dækket af en kraftig slidsål af polyuretan. Den tykke sål komprimeres mærkbart i hælfasen, og gængen giver en gangafvikling, som kan føles let og behagelig. Ved stand føles skoene levende, hvorved de indbyder til bestandige småkorrektioner af stillingen, hvilket kan være gavnligt til bekæmpelse af ødemer f.eks. i forbindelse med stående arbejde.


Fig. 1. Masai Barefoot Technology-skoen.


Fra den biomekaniske litteratur vides, at et tykt skummateriale i hælområdet virker støddæmpende og derfor skånsomt over for bevægeapparatet. Eksempelvist har man behandlet visse slidgigtsmerter i knæ, hofte og ryg med indlæg af blødt materiale i skoene hos mennesker, der går meget på hårdt underlag.
Det bløde materiale påvirker kontraktionsmønstret i underbenets muskler og kan reducere energiforbruget ved gang. Den tilbagelagte gænge med deraf følgende rul i hælfasen reducerer specielt det excentriske arbejde for tibialis anterior-gruppen, hvilket er en lettelse for patienter med dropfod. Behovet for vinkelbevægelse (plantar-dorsi-fleksion) i ankelleddet nedsættes til gavn for patienter med slidgigt eller traumer omkring dette led. Endelig vil en gængesål reducere dorsifleksionen af tæerne i grundleddene under afsættet.
Meget materiale under hælen har dog den ulempe at hæmme hælens evne til at registrere den for sikkerheden i hælfasen afgørende friktionsudvikling. Det samme gælder den proprioceptive registrering af underlagets hældning og karakter, hvilket har betydning for at undgå fejltrin med forstuvninger til følge. I disse henseender og specielt med den laterale instabilitet er MBT-skoen noget problematisk.
Der er god bredde og højde i skoen fortil.
Fra et ortopædkirurgisk synspunkt er det dog især gængeeffekten, som er interessant.
Mange mennesker har smertegener fra forfoden. Disse er især relateret til afsættet i gangcyklus. Det, der karakteriserer denne del af gangen, er at tæerne bevæges dorsalt rundt om capituli meta-tarsæ. På en normal forfod med udstrakte tæer vil trædepuden hele tiden ligge under caput og derved virke som den stødpude, den er. Der kommer derved ikke noget problem fra forfoden hos en normal forfod.
Hos personer med hammertå vil første phalangs skubbes dorsalt, og derved trække trædepuden hen foran capitulum. Den understøtter derved ikke caput. Trykket fra caput står nu direkte ned på flexorsenerne og videre ned på huden. Det giver anledning til et for stort tryk på denne med smertegivende callositet og clavusdannelse til følge.
Kan man mindske dorsalbøjningen i tæerne i afsætsfasen, mindskes smertegenerne fra forfoden hos personen. Man kan bruge forskellige typer indlæg, afhængig af om der er tale om en stiv eller mobil hammertå. Man kan også ophæve selve funktionen dorsalbøjning ved at lade fodens underlag foretage bevægelsen i gangafviklingen. Det er funktionen i en gænge.
Gænger inddeles traditionelt i forfodsgænger og totalgænger. Forfodsgængen tager sig af problemer i forfoden, medens totalgængen er beregnet, hvor talo-crural-leddet ikke kan/skal bevæges.
MBT-skoene er nærmest udformet som en totalgænge, men det aflaster også forfoden. MBT-skoen er derfor principielt velegnet til aflastning af forfodssmerter som beskrevet.
Som anført i starten er skoen lidt ustabil. Det betyder, at fodens muskler hele tiden skal kunne reagere, såfremt der er ved at komme ubalance. Denne ubalance gælder både sideværts og fremad-bagud. MBT-skoene er derfor ikke brugbare til personer, der ikke har den fulde balance og muskelfunktion til at kunne reagere hurtigt på begyndende ubalance. Det vil i praksis sige ældre mennesker, diabetikere og personer med en cerebral problematik, som har nedsat deres balance-reaktions-evne.
MBT-sko leveres også som sikkerheds-sko, med stift overlæder, men ikke med sål der beskytter mod lodrette søm i bjælker f.eks. MBT-sko kan heller ikke bruges til løb, hop og spring.


Finn Bojsen-Møller
Jens V. Bruun