Karpaltunnelsyndrom


v/ speciallæge JENS V. BRUUN, Køge

Praktiserende læger og ortopædkirurger konfronteres jævnligt med patienter med føleforstyrrelser i hånden. Her skal man så erindre sig de mulige årsager. Det er derfor nødvendigt, at kunne nerve innervations ”geografien”.
Enhver kompression af en perifer nerve vil få hjernen til at opfatte problemet som kommende fra nervetrådenes innervationsområde.
Føleforstyrrelser på grund af kompression af n. medianus vil påvirke føleopfattelsen i innervationsområde på de 3½ mediale fingres volar side. Den ½ er den mediale del af 4 finger.

Klinik.
Patienterne klager over, at det snurrer i fingrene, og at fingrene sover. De kan ikke fatte rigtigt om små nips genstande, men godt om store genstande omend, det ofte føles underligt. Mange klager over natlige smerter. De skal op og ryste hånden for at få liv i fingrene og delvis smertelindring.
Mange patienter fortæller, at det er alle fingrene der er indvolverede. Det skal man ikke acceptere, idet det oftest er udtryk for reglen om, at gener bredder sig som ringe i vandet. Disse patienter fortæller jeg om n. medianus innervation og om ringene i vandet. De får besked på, at teste fingrene næste gang de skal op om natten eller på anden måde får accentueret symptomerne. De skal så bemærke sig geografien på hånden og ringe tilbage. Langt de fleste kan så klart sige, at det ikke er 5 og ½ 4 finger, der er medinddragede.
Nogle få kan dog fortsat ikke distinkt erkende geografien. Disse sendes så til EMG på en neurofysiologisk afdeling. Problemet sidder jo i enkelte tilfælde inde ved hals columna i foraminæ. Disse visiteres videre til en neurokirurgisk eller ortopædkirurgisk afdelinger.

Behandling
Patienter med klart carpal tunnel syndrom bør opereres.
Det er vist, at forsinkes tidspunktet for operation væsentligt, kommer nogle patienter ud af forløbet med irreversible skader af sensorisk karakter.

Operationen udføres enten med den traditionelle lange incision, hvor man kigger lige ned på ligamentum transversum carpi (1) eller med en mindre incision i vola manuum med efterfølgende dissektion ind under huden over ligamentet og gennemklipper ligamentum transversum carpi (2).

(1) (2)

På et tidspunkt forsøgte nogle håndkirurger rundt i verdenen med gennemskæring ved synets hjælp via et artroskop. Det resulterede imidlertid i nogle meget alvorlige uheld med overskæring af n. med.. Jeg mener ikke, metoden bruges mere i Danmark.

Resultater
Rekonvalecenstiden varierer, men ca. 60% er symptomfri efter en måned, og yderligere 30% bliver symptomfri inden for 6 måneder. De resterende 10% har langvarige gener, og det har medført re-operationer, hvilket hurtigt hjælper 30% af disse. De sidste har meget langvarige gener og for nogle ender problemet med permanente føleforstyrrelser. Det drejer sig langt oftest om patienter, der er kommet sent frem til operation, med deraf følgende irreversible forandringer i nervetrådene.

Diskussion
I en tidligere opgørelse i klinikken blev rekonvalecens tiden opgjort og sammenlignet med litteraturen. Det fremgik af opgørelsen, at rekonvalecenstiden, til man var symptom fri og kunne gå i arbejde, var uafhængig af operationsmetode. Desværre blev der ikke lavet en opgørelse af mini-gener.
Efter opgørelsen har jeg interesseret mig for gener volart ved carpus fra det cicatricielle væv. Der er naturligvis ingen fra patienter med den lille incision, der har gener derfra. Der ses nogle patienter, der har diskomfort fra den proximale del af cicatrisen efter den traditionelle incisionsmetode, dog kun yderst sjældent arbejdshindrende.

Konklusion
Den lille volare incision er at foretrække, såfremt operatøren er rutineret, på grund af pænere kosmetik og færre mini gener.

Referenser
Carpal Tunnel Release by a Smail Palmar Incision. W.P.A.Lee, K.D.Plancher, 3.W.Strickland. Hands Clinic vol 12 ;2 May 1996, 271-84.
Results of Open Carpal Tunnel Release: A Comprehensive Retrospective Study. A.Thurston. N Iam Aust NZ J Surg. 67(5): 283-8 May 1997.

www.ortkirkoege.suite.dk