Hælsporer - fascitis plantaris


En tilstand, der kan behandles effektivt konservativt, men hvor kun få kender mulighederne, oftest fordi navnet er misvisende.

Symptomer
Patienterne klager over smerter ved hælen, når de skal gå, efter at hælen har været i hvilefase. Det kan være om morgenen når de står ud af sengen eller efter en middag, hvor personen har siddet til bords i et par timer eller lignende.
Smerterne sidder i den antero-mediale del af hælballen.
Der findes ofte calor, dolor, rubor og tumor alt i varierende grad.
Har tilstanden varet igennem længere tid, ses smerterne ofte at brede sig ud over det primære areal.

Fejlen ved navnets opståen
Navnet hælsporer opstod i tidernes morgen, da man opfandt røntgen. Tilstanden eksisterede, og man begyndte at røntgenfotografere patienter med disse smerter. Man observerede, at der var en lille eksostose svarende til fascia plantaris tilhægtning på calcaneus.
Den gav anledning til navnet.
Man glemte blot at gå ud og røntgenfotografere resten af befolkningen. Så ville man have set, at alle over en vis alder har dette muskelspor. Det er helt normalt på en knogle, hvor der hæfter en stærk muskel.

Inflamation i hælballen
Tilstanden har inflamationens triade med først svær ømhed indtil ødemet er presset væk; så kommer smertelindringen under belastning; smerterne kommer så igen ved længerevarende belastning.

Konservative behandlingsmuligheder
Man kan behandle tilstanden med salicylater eller NSAID og fa en lettelse i symptomerne, men metoden er sjældent tilfredsstillende.
Hvis man aflaster det inflamerede område helt, forsvinder smerterne i løbet af nogle måneder.
Det kan gøres på følgende måder.
1. Hvis tilstanden ikke har varet for længe, og tilstanden kun er lokaliseret til den antero-mediale del af hælballen, kan man tildanne et J-indlæg så den inflamerede del af hælballen aflastes helt.
I disse tilfælde er det tilstrækkeligt til at opnå succes, og metoden er meget billig.

fig. l J-indlægget

Hvis tilstanden har varet længere tid, så smerterne har bredt sig over et større område af hælballen, er det mere hensigtsmæssigt at aflaste hele hælballen. Dertil findes et indlæg og en fabriksfremstillet specialsko med gænge (MBT).


fig 3 F.F. specialsko med gænge

2. Et Indlæg, der kan aflaste hælen helt, blev oprindeligt konstrueret til apophysitis calcanei. Da en del patienter med hælsporer ikke responderede positivt på J-indlægget, måtte vi konstruere en ny type indlæg. Vi fandt så på at teste, om apophysitindlægget kunne bruges. Vi gav indlægget til en snes patienter med hælsporer, og lavede en efterundersøgelse, som viste, at de alle var blevet symptomfri.


fig. 2-1 apophysit indlæg og dets funktion (rødt er det inflamerede område).

3. Der findes en Fabriks Fremstillet Specialsko (F.F.Specialsko), der er designet til at fungere via en gænge både fortil og bagtil. Skoen (MBT- Masai-Barefoot-Technology) er meget hensigsmæssig til patienter med forfods problemer. Det holdt jeg et foredrag om for forhandlere af specialskoen. Da jeg var færdig og ville gå, spurgte de alle som en, "hvad med hælsporer?"
Jeg forstod, at der måske var en yderligere mulighed for at behandle hælsporer.
Jeg fik de næste knap 20 patienter med hælsporer til at prøve skoene, og de meldte alle straks at de blev symptomfrie. Effekten har holdt sig siden.
Enkelte har efter et for kort stykke tid ophørt med denne behandling, idet de fik gener fra musklerne på underekstremiteterne på grund af den anderledes gang, man får ved at bruge MBT sko.

Konklusion
Vi har 3 konservative effektive behandlingsmuligheder mod hælsporer.
A: J-indlæg (80% succesgrad)
B: apophysitindlægget (99% succesgrad)
C: F.F. specialsko med gænge (MBT) (99% succesgrad)

Priser: 2007
J-indlæg: 25 kr,- pr. par
Apophysit indlæg 1200 kr,- pr. stk.
F.F. specialsko 1100 - 1900 kr,- pr. par

Problemet er prisen på ca. 1800 kr incl. moms. for Apophysit-indlægget.

Hælsporer er en midlertidig lidelse og skal i betalingsmæssig henseende behandles efter regler derom; det vil sige at det er udgifter, der ikke skal dækkes af kommunerne, men af amterne - i fremtiden regionerne.
Det har da også hidtil fungeret sådan i det, der bliver region Sjælland, men i regionerne er der administrativt personale, der ikke vil acceptere den beskrevne fortolkning af loven, selvom ministeriet for en del år siden netop skrev til amterne, at de skulle betale de nævnte udgifter.

litt.
www. ortkirkoege.suite. dk
Fodens ortopædiske sygdomme, FADL's forlag 2006
ortpædkirurg
Jens V. Bruun, Ellemarksvej 3, 4600 Køge