Fatal pulmonær embolus efter knæ arthroskopi


kasuistik:

En 22 årig slank kvinde kom under skiløb til skade og pådrog sig en distorsion af højre knæ. Der kom hurtigt hævelse. Hun fik udleveret krykker, som hun brugte. Da hun kom tilbage til Danmark, fik hun en henvisning til en praktiserende speciallæge i ortopæd kirurgi.  
Her fandtes den pågældende hævelse, der skønnedes at være blod. Der blev foretaget knæpunktur med udtømmelse af 70 ml. rent blod uden fedtperler. Forreste korsbåndslæsion blev formodet. Patienten ville gerne vide om, der også var en menisklæsion, så der aftaltes arthroscopi til nogle dage senere.

Artroskopi i klinikken foregår med lokalanæstesi uden brug af torniquet. Artroskopien forløb glat og viste, at det alene drejede sig om en korsbåndslæsion.

Suturfjernelse aftaltes til 5 dage senere som er proceduren i klinikken. 2-dagen ringede moderen, og meddelte at patienten var blevet indlagt med en blodprop i lungerne, og afgået ved døden.

Diskussion: 

Fatal pulmonær embolus er en sjælden lidelse. Sidst beskrevet i april 1996 I  Arthroscopy, af Rozencwaig et al.. I hans references er der 4 letale pulmonære emboli i materialer på 130.000 artroskopier.

Desværre er der ikke gennemgået på hvilket tidspunkt efter ulykkestilfældet skopierne er foretaget ( akut, subakut eller senere) for at man kan overveje om særlige forhold skal iagtages ved akutte/subakutte skopier.

Williams-JS, et al. meddelte i Arthroscopy dec. 1995 at man anså simpel klinisk undersøgelse for for usensitiv. Man havde undersøgt 85 patienter før artroskopi med ultralyd og fundet 3 stumme DVT. Man fandt 3.

Letalitet ved diagnistisk artroskopi er ikke en acceptabelt. Skal vi lave ultralyds undersøgelse før disse foretages på ihvertfald akutte knæ for at undgå disse tragiske tilfælde bør det gøres fremover.

Litteratur:

Committee on complications of Arthroscopy Association of North America, Jesse C. DeLee, Complications of Artroscopy  and Arthroscopic Surgey: Result of a National Survey. ARTHROSCOPY 1985:1: 214-220 McGinty JB, Matza RA, Falls NL. J Bone Joint Surg (A) 1978:60-A:787-789.

Rozenwaig R, Shilt JS, Ochsner JL. Fatal pulmonary Embolus After Knee Arthroscopy. ARTHROSCOPY 1996:4: 240-241.

Williams-JS; Hulstyn-MJ; Fadale-PD;Lindy-PB; Ehrlich-MG; Cronan-J; Dorfman-G Incidence of deep vein thrombosis after arthroscopic knee surgery: a prospective study. ARTHROSCOPY 1995:11(6); 701-5.