EU-licitationsregler er sundhedsforringende


EU's licitationsregler har i Danmark medført, at det der hedder hjælpemidler (indlæg, bandager, håndsyede sko m.m.) inden for socialområdet, skal kommuner/amter udbyde i licitation.
Det har de enkelte kommuner/amter gjort, og der har så været udvalgt de leverandører, som har vundet licitationen.
De priser, leverandørene derefter skal levere hjælpemidlerne til, er ofte så lave, at man ikke kan få overskud ved at fremstille individuelt tilpassede hjælpemidler, men bruger standardfabriksfremstillede hjælpemidler. Det ser ofte ud, som om der tages mål, men så går leverandøren ind bagved og tager et standardhjælpemiddel fra hylden og udleverer til patienten.
Disse har i mange tilfælde ikke den ønskede effekt. Hjælpemidlet er derfor virkningsløst, i nogle tilfælde direkte skadeligt.
EU, kommuner og amter har næppe været klar over denne konsekvens, da man besluttede, at hjælpemidler skal sendes i licitation.
Patienters sundhedstilstand på hjælpemiddelområdet ville have det bedst uden EU-licitationsregler.
Patienterne har ret til at vælge en anden leverandør end den, det offentlige har en aftale med, men er prisen så en anden end licitationsindehaverens pris, må patienten selv betale forskellen.
Kommuneassistenterne kan være meget aggressive i deres tale til de patienter, som skal have hjælpemidler. Nogle kommuneassistenter vil absolut have, at patienterne skal bruge den leverandør, kommunen har aftale med. De må egentligt ikke presse patienterne, men blot vejlede patienterne om hvem kommunens leverandør er, og så i deres patientrettigheder.
Det ville være ønskværdigt, om kommuner og amter ville sørge for at informere deres ansatte om dette forhold!
Det ville lette mulighederne, når vi specialister skal vejlede vore patienter om, hvor de far det kvalitativt bedste hjælpemiddel, de har brug for.. Speciallæge jens V. Bruun,
Køge
E-mail bruun@dadlnet.dk