Månedens billede
UGESKRIFT FOR LÆGER 166/1-2  5 JANUAR 2004

Sammenvoksninger i knogler i bagfoden plejer at medføre gener i form af smerter og indskrænket mulighed for sport og lignende aktivitet med foden i ungdomsårene. Disse opstår på grund af at knoglerne tvinges til at bevæges modsat af, hvad de er beregnet til under gang og løb.
En 80-årig mand bliver vurderet ved en undervisningstime på Fodterapeutskolen i København.
Han havde henvendt sig på Fodterapeutskolen med henblik på aflastningsindlæg for en hård proces lateralt i venstre fodsål
Man fandt bagfoden stiv især på højre side, og der var en 2x2 cm stor proces på venstre side af fodsålen. Man fandt indikation for at foretage en røntgenundersøgelse. af fødderne, idet man forventer at se en subtaloartrodese.
Røntgenbillederne viste en coalitio mellem talus og calcaneus på begge sider og endvidere en synostose mellem talus og naviculare, samt mellem calcaneus og naviculare (1).
Desuden sås et 2x2 cm stort knoglefremspring under cuboideum på venstre side.
Det er ejendommeligt, at patienten ikke på noget tidspunkt har haft kliniske symptomer på grund af sammenvoksningerne i bagfoden.

Jens V. Bruun
Fodterapeutskolen i København.


Interessekonflikt: Ingen angivet

Litteratur
Steinhauser J. Articulomechanical significance of coalitio talo calcanea as well as coalitio talo navicularis and calcaneo cuboidea. Z Orthop 1968, 105:369-81