Metatarsus varus - en behandlingskrævende tilstand


Jens V. Bruun

Patienter med metatarsus varus har en tilstand, hvor fodstillingen bevirker, at almindeligt fodtøj ødelægges på få uger. I artiklen omtales differentialdiagnosen mellem metatarsus varus og intooing. Vigtigheden af rigtig forældrevejledning bliver understreget, og prognosen behandlet og ubehandlet vil ligeledes blive omtalt.

Definition

Metatarsus varus er en tilstand, karakteriseret ved en adduktion af forfoden i forhold til bagfoden. Adduktionen sker i tarso-metatarsalleddene, tilstanden er medfødt, men årsagen til dens opståen ikke klarlagt. Det har ikke været muligt at finde epidemiologiske opgørelser over hyppigheden, men i en ortopædisk speciallægeklinik optræder tilstanden ca. 2 gange om måneden, eller hos ca. I % af patientantallet.

Tilstanden kan ses ved fødslen. Den viser sig ved adduktion af forfoden. Den ses bedst, når man betragter barnet set plantart fra. Man vil da konstatere, at hælene konvergerer mod hinanden mod et punkt, der ligger bag barnet. Tilsvarende konvergerer mellemfod og tæer mod et punkt, der ligger foran barnet. På den måde dannes en slags rhombe.Hvis man tager fat omkring hælen, er det let hos den nyfødte at redressere forfoden ved med en finger at presse forfoden udad. Efterhånden som barnet vokser op, bliver ligamenterne mere rigide og lédfiaderne tilpasset, så en redression bliver sværere. Hos nogle børn indtræder denne tilstand allerede i 8-års alderen, mens det hos andre endnu er muligt op til 12-14-års alderen at redressere forfoden.Efter sen-teenage-årene er det stort set ikke muligt at opnå nogen redression mere.

Gangmønster

Når en person med metatarsus varus sætter foden ned i en sko, vil forfoden indstille sig i skoens længderetning, fordi metatarserne vil blive fastlåst i denne position af skoens overlader. Da bagfoden står i varus i forhold til forfoden, vil hælen presse sig mod den mediale del af hælkappen. I afviklingsfasen vil hælen varisere og samtidig vil den løftes lidt over sålen inde i skoen. I svingfasen vil denne tilstand bevares. I anlægsfasen står hælen stadig lidt op over sålen, pressende medialt mod hælkappens medialflade. I det øjeblik, skoen når jorden/underlaget, skal hælen ned på plads i skoen, men hælens retning vil nu være medialt-plantart. Det vil bevirke, at personens hæl presser hårdt mod hælkappen i medial retning. Hvis hælkappen er af relativt blødt materiale, vil den hurtigt give efter og lade sig presse ud medialt for hælsålen. På denne måde kan et par sko ødelægges i løbet af et par uger.

Hvis hælkappen er meget solidt og stærkt opbygget, vil den kunne overleve denne voldsomme påvirkning igennem måneder.

Differentialdiagnostik

Differentialdiagnostisk er der 2 kvantitativt store grupper, der frembyder reelle diagnostiske overvejelser. Den ene er anteversio collum femoris, den anteverterede, stejle hofte. Den giver anledning til at børnene går intoing. Disse børn falder over deres egne ben, fordi den bageste fod i svingfasen fanges på bagsiden af crus på det ben, der er i standfasen. Børn med intoing har imidlertid et helt andet mønster i foden end metatarsus varus. På børn, der har intooing pga. anteversio colli femoris, vil hælen være divergent bagud, medens metatarsus varus er konvergent. Børn med anteversio colli femoris slider ikke deres sko i stykker ved hælkappen, men har tendens til ofte at ødelægge skosnuderne, fordi de ofte sidder i frøstilling.

Den anden differentialdiagnostiske problemstilling er valgusfoden (platfod). Her trædes medialsiden af skoen i stykker, men her er det partiet foran hælkappen, der trædes ned, medens selve hælkappen på et par sko med en rimelig god hælkappe vil holde. Er man i tvivl, har man den mulighed at tage røntgenbillede af foden, og så vil man tydeligt se forfodsadduktionen i tarsometatarsalleddet hos en patient med metatarsus varus.

Forældrevejledning

Forældre til børn med metatarsus varus søger lægehjælp, fordi skoene slides så hyppigt, at de skal have nye sko 4-8 gange om året. Det er en økonomisk belastning for forældrene, som ofte flere gange forgæves har forsøgt at sige til barnet, at det »skal gå ordentligt«.

Når man skal hjælpe forældre til børn med metatarsus varus, må man gøre sig selv og forældrene klart, at selve tilstanden ikke er en tilstand, som giver andre senfølger end fodtøjsproblemer og hos nogle anledning til hallux valgus dannelse mv.

Det er en tilstand, man bør afhjælpe, for at barnet senere i livet kan blive i stand til at købe fabriksfremstillet fodtøj uden at ødelægge dette i løbet af meget kort tid. Det er således mere en profylaktisk, socioøkonomisk foranstaltning, der udøves ved at behandle tilstanden metatarsus varus.

Behandling

De bedste resultater opnår man ved at starte så tidligt som muligt. Behandlingen består i at give børnene en metatarsus varus natskinne-støvle. Denne støvle fås i størrelser fra nyfødt op til 8-års alderen.

Behandlingen kan hos de 0-1-årige, som ikke går, bruges hele døgnet. På denne behandling holdes foden redres seret og bliver ofte i denne korrekte stilling resten af opvæksten. Det må dog tilrådes at kontrollere, at stillingen bevares.

Efter at børnene er begyndt at gå, kan skinnen kun benyttes i søvnperioder, dvs. 6-8 timer i døgnet. Det forlænger behandlingstiden tilsvarende i årene til barnet er ca. 4 år. Derefter stiger behandlingstiden yderligere, da foden nu begynder at være mere rigid. Ofte må man op over I års behandling, og det kan betyde, at man skal bruge mere end et par behandlingssko. Behandlingen hos de udvoksede, hvor redresserende behandling ikke er mulig, gøres med sko med fast, stærk hælkappe.

I enkelte, udtalte tilfælde kan man købe særlige metatarsus varus sko. Disse skal importeres, og skal i så fald fås fra specialforretning. I Danmark kan man søge tilskud jf. Bistandslovens §58 til sådanne sko. Det er min erfaring, at tilskuddet til disse sko for denne lidelse ydes meget tilfældigt efter skøn i de enkelte kommuner.

Endelig bør nævnes, at mange af disse patienter har god effekt af medialt svangløft kombineret med den øvrige skobehandling.

1. Korrektionsstøvle

2. Sko hos ubehandlet barn

3. Pige med venstresidet ubehandlet metavarsus varus